Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGGrudzień 10 2023 05:43:23
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Tematy zrealizowanych prac magisterskich - Geografia

Promotorzy prac:

 • doc. dr hab. Dionizy Piasecki (1960-85),
 • doc. dr. Jerzy Szukalski (1970-94)
 • prof. UG dr hab. Andrzej H. Rachocki (1987-2008)
 • dr hab. Maciej Przewoźniak (1994-95)
 • prof. UG dr hab. Jerzy A. Trapp (1999-2001)
 • prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski (2000 - )
 • dr Wojciech Staszek (2007-12)
 • prof. UG dr hab. Jarosław T. Czochański (2009- )

GEOGRAFIA

1961-1969 r.

 1. Droździewicz M., 1961, Charakterystyka położenia miast województwa olsztyńskiego
 2. Jarząb W., 1963, Charakterystyka geograficzna Ełku i jego okolic
 3. Milanowski P., 1966, Charakterystyka fizyczno-geograficzna dorzecza Rospudy
 4. Babkiewicz I., 1969, Próba wydzielenia jednostek naturalnych w obrębie powiatu Kętrzyn

1970 r.

 1. Kołakowska A., 1970, Fizjografia Tczewa

1971 r.

 1. Pastuszka Z., 1971, Fizjografia okolic Bytowa
 2. Wyrowiński P., 1971, Fizjografia okolic Czerska

1972 r.

 1. Gacki T., 1972, Analiza i ocena środowiska geograficznego okolic jezior raduńsko-ostrzyckich dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 2. Kuck R., 1972, Fizjografia powiatu biskupieckiego w województwie olszyńskim
 3. Pisarczyk J., 1972, Fizjografia powiatu iławskiego z próbą oceny tereny dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 4. Popiel Z., 1972, Środowisko geograficzne gromady Kamienica Szlachecka
 5. Watras R., 1972, Analiza i ocena środowiska geograficznego obszaru Portu Północnego w Gdańsku
 6. Wujke S., 1972, Analiza i ocena środowiska geograficznego wybrzeża południowego Bałtyku na odcinku Łeba – Władysławowo dla potrzeb turystyki i wypoczynku

1973 r.

 1. Dudkiewicz E., 1973, Analiza i ocena środowiska geograficznego okolic jeziora Karlikowskiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 2. Figiel A., 1973, Fizjografia Białogardu
 3. Grubba S., 1973, Analiza i ocena środowiska geograficznego okolic jezior Osowskiego i Wysockiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 4. Hładasz J., 1973, Fizycznogeograficzna charakterystyka okolic jeziora Wielochowskiego
 5. Mienik B., 1973, Charakterystyka hydrograficzna polskiej części Zalewu Wiślanego
 6. Poradzińska J., 1973, Fizjografia Kartuz z próbą oceny dla potrzeb planistycznych i rekreacji
 7. Prądzyńska M., 1973, Środowisko geograficzne mierzei helskiej i próba jego oceny dla celów rekreacji
 8. Zielińska J., 1973, Fizjografia Skarszew

1974 r.

 1. Dubownik H. A., 1974, Fizjografia Elbląga
 2. Jastrzębska A., 1974, Zniszczenia i zaburzenia w środowisku geograficznym Słupska
 3. Lemke H., 1974, Analiza i ocena środowiska geograficznego powiatu wejherowskiego
 4. Rusak W., 1974, Fizjografia Wejherowa
 5. Sikorska A., 1974, Stan i możliwości turystycznego zagospodarowania mierzei wiślanej z punktu widzenia warunków naturalnych środowiska geograficznego

1975 r.

 1. Bolesta B., 1975, Zaburzenia i zniszczenia w środowisku geograficznym Sopotu
 2. Droździewicz E., 1975, Potencjał rekreacyjny środowiska geograficznego i jego ocena na obszarze Sopotu
 3. Gołuński J., 1975, Morfologia doliny Wietcisy
 4. Józefowicz U., 1975, Analiza środowiska geograficznego powiatu sławieńskiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 5. Korzeniewski H., 1975, Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Augustowa ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu jezior augustowskich dla celów rekreacji
 6. Kudelska A., 1975, Potencjał rekreacyjny środowiska geograficznego i jego ocena na obszarze Gdańska
 7. Piotrowicz J., 1975, Analiza i ocena środowiska geograficznego okolic jeziora Tuchomskiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 8. Piradoff-Jędrzejkowska M., 1975, Próba rekonstrukcji pierwotnego krajobrazu naturalnego okolic Pruszcza Gdańskiego
 9. Zalewska E., 1975, Inwentaryzacja naturalnych cech środowiska geograficznego strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej na obszarze Trójmiasta

1977 r.

 1. Bohdan W., 1977, Zaburzenia i zniszczenia w środowisku geograficznym Augustowa
 2. Karuzo R., 1977, Zmiany w środowisku geograficznym miasta Węgorzewa spowodowane działalnością człowieka
 3. Krefta D., 1977, Dewastacja w środowisku geograficznym Malborka
 4. Rachwał I., 1977, Przeobrażenia antropogeniczne terenu jako element struktury krajobrazu miasta i okolic Kościerzyny
 5. Wojda E., 1977, Przeobrażenia antropogeniczne w środowisku geograficznym Tczewa

1978 r.

 1. Bek I., 1978, Środowisko geograficzne gminy Kościerzyna z uwzględnieniem kierunków jego wykorzystania i ochrony
 2. Dziamska G., 1978, Stan i możliwości turystycznego zagospodarowania Kępy Puckiej z punktu widzenia naturalnych warunków środowiska geograficznego
 3. Głodkowska E., 1978, Analiza i ocena środowiska geograficznego strefy wybrzeża od Jastrzębiej Góry do Władysławowa dla potrzeb turystyki i wypoczynku
 4. Karpińska K., 1978, Walory turystyczno-krajoznawcze województwa elbląskiego
 5. Kowalewska H., 1978, Stan przeobrażenia antropogenicznego kompleksu przyrodniczo-terytorialnego okolic Suwałk
 6. Lewcio I., 1978, Stopień antropizacji środowiska geograficznego w Pruszczu Gdańskim
 7. Pająk J., 1978, Perspektywy rozwoju miasta Malborka na tle warunków naturalnych środowiska geograficznego
 8. Staniszewska K., 1978, Perspektywy rozwoju miasta Łeby na tle warunków naturalnych środowiska geograficznego

1979 r.

 1. Grzeca J., 1979, Warunki fizjograficzne gminy Tczew z uwzględnieniem kierunków racjonalnego wykorzystania i ochrony przestrzeni geograficznej
 2. Lis J., 1979, Zmiany antropogeniczne w środowisku przyrodniczym miasta Giżycka
 3. Staniszewska B., 1979, Próba regionalizacji turystycznej województwa gdańskiego w oparciu o walory środowiska geograficznego
 4. Tabeau T., 1979, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Chmielno

1980 r.

 1. Cimoszko E., 1980, Warunki fizjograficzne gminy Kolbudy Górne z uwzględnieniem kierunków racjonalnego wykorzystania i ochrony przestrzeni geograficznej
 2. Gbur B., 1980, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Morąg dla potrzeb planowania przestrzennego
 3. Królikowska K., 1980, Zróżnicowanie spłukiwania gleby na wybranych stokach Pojezierza Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania terenu
 4. Kwiatek T., 1980, Zagospodarowanie obszaru miasta Gdyni na tle jego zróżnicowania geomorfologicznego
 5. Mierzejewska J., 1980, Analiza warunków przyrodniczych zlewni Borucinki i ich ocena dla potrzeb rolnictwa
 6. Rubelek T., 1980, Analiza i ocena środowiska geograficznego miasta Elbląga dla potrzeb planowania przestrzennego
 7. Studzińska L., 1980, Analiza i ocena środowiska geograficznego okolic Kościerzyny dla potrzeb rekreacji
 8. Śnieżewska M., 1980, Próba regionalizacji turystycznej województwa olsztyńskiego w oparciu o walory środowiska geograficznego

1981 r.

 1. Białoś M., 1981, Struktura przestrzenna krajobrazu Pobrzeża Kaszubskiego
 2. Klimczak B., 1981, Struktura fizycznogeograficzna gminy Puck
 3. Kopeć H., 1981, Studia krajobrazowe na Wysoczyźnie Brodnicko-Stężyckiej
 4. Liberkowska D., 1981, Środowisko geograficzne okolic jezior Raduńskich w świetle zdjęć lotniczych
 5. Odoj M., 1981, Analiza i ocena krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb rekreacji
 6. Ornowska H., 1981, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Iława dla potrzeb planowania przestrzennego
 7. Sokulska K., 1981, Perspektywy rozwoju urbanistycznego miasta Pucka na tle warunków naturalnych środowiska geograficznego

1982 r.

 1. Bondarowicz E., 1982, Środowisko geograficzne wybranego obszaru chronionego krajobrazu w Pradolinie Redy – Łeby (okolice Bolszewa po źródła Łeby)
 2. Jaworowska A., 1982, Środowisko geograficzne obszaru chronionego krajobrazu na lewym brzegu dolnej Wisły w okolicach Gniewa, na tle gminy Gniew
 3. Korowicka U., 1982, Analiza i ocena fizjograficzna okolic Wieżycy dla celów turystyki i wypoczynku
 4. Ulatowska E. M., 1982, Warunki fizycznogeograficzne gminy Skarszewy z uwzględnieniem kierunków racjonalnego wykorzystania i ochrony przestrzeni geograficznej

1983 r.

 1. Białczak J., 1983, Antropogeniczne zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów leśnych Nadleśnictwa Wichrowo
 2. Garnkowska M., 1983, Stopień antropogenicznego przeobrażenia środowiska geograficznego miasta Redy
 3. Lamparski J., 1983, Warunki fizycznogeograficzne a użytkowanie ziemi w gminie Biskupiec
 4. Marciniak J., 1983, Fizjograficzne podstawy rozwoju wybranych ośrodków gminnych województwa gdańskiego
 5. Szymanik E., 1983, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Przywidz dla potrzeb planowania przestrzennego
 6. Wittrich M., 1983, Środowisko geograficzne projektowanego parku krajobrazowego Mierzei Wiślanej
 7. Zaforemska T., 1983, Analiza i ocena środowiska geograficznego obszarów proponowanych pod ochronę rezerwatową na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

1984 r.

 1. Domnik B., 1984, Degradacja środowiska przyrodniczego strefy brzegowej Zatoki Puckiej od Władysławowa do Gdyni
 2. Nasuta E., 1984, Środowisko geograficzne Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Wejherowskich
 3. Ołdakowski K., 1984, Próba zastosowania analizy zdjęć lotniczych w identyfikacji elementów powierzchniowej sieci hydrograficznej na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego
 4. Prud W., 1984, Warunki fizycznogeograficzne gminy Stegna i ich wykorzystanie dla różnych form gospodarki
 5. Smolak M., 1984, Klasyfikacja typologiczna krajobrazu Gdyni

1985 r.

 1. Andryskowska A., 1985, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Braniewo dla potrzeb planowania przestrzennego
 2. Kabat E., 1985, Warunki fizjograficzne gminy Żukowo z uwzględnieniem kierunków racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska
 3. Kuligowski D., 1985, Ocena potencjalnych możliwości wykorzystania strefy brzegowej wybranych jezior okolic Sulęczyna dla potrzeb turystyki i rekreacji
 4. Kupper A., 1985, Analiza i ocena środowiska geograficznego Kościerzyny w aspekcie planowania przestrzennego
 5. Kurkowska L., 1985, Antropogeniczne zmiany w krajobrazie Kępy Oksywskiej
 6. Olszewska K., 1985, Przyrodnicze uwarunkowania przestrzennego rozwoju dzielnicy Gdynia – Zachód
 7. Rożek M., 1985, Trójmiejski Park Krajobrazowy. Jego elementy wymagające pilnej ochrony
 8. Popiel H., 1985, Przeobrażenia w środowisku geograficznym północno-wschodnich dzielnic Gdańska
 9. Skalska E., 1985, Studium krajobrazowe Kępy Gniewinowskiej
 10. Skowron R., 1985, Antropogeniczne zmiany linii brzegowej południowego Bałtyku od Przekopu Wisły do Jeziora Żarnowieckiego
 11. Stosiek M., 1985, Nadmorski Park Krajobrazowy. Jego walory i zagrożenia
 12. Warczak Z., 1985, Charakterystyka fizyczno-limnologiczna jeziora Wdzydze w aspekcie potencjalnych warunków wykorzystania turystycznego
 13. Wójtowicz L., 1985, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego Fromborka w aspekcie planowania przestrzennego

1986 r.

 1. Bartelik B., 1986, Analiza i ocena przyrodniczych ograniczeń rozwoju rekreacji w Wigierskim Parku Krajobrazowym
 2. Ciesielska A., 1986, Studium krajobrazowe strefy brzegowej południowego Bałtyku między jeziorem Sarbsko a Jastrzębią Górą
 3. Janczewska A. Z., 1986, Metody oceny atrakcyjności środowiska geograficznego dla rekreacji
 4. Harasim L., 1986, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Stężyca w aspekcie wykorzystania dla potrzeb rekreacyjnych
 5. Harasim M. J., 1986, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Sierakowice dla potrzeb rekreacji
 6. Jędrzejczyk J., 1986, Wpływ obwodnicy trójmiejskiej na stan i funkcjonowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 7. Suchodolska A., 1986, Perspektywy rozwoju Tczewa na tle warunków środowiska przyrodniczego
 8. Wincek D., 1986, Ewolucja środowiska geograficznego okolic Karwii w późnym glacjale i holocenie

1987 r.

 1. Czochański J., 1987, Degradacja środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego pod wpływem działalności sportowo-turystycznej
 2. Dudek B., 1987, Dynamika podcięć brzegowych w basenie kiełpińskim
 3. Ferdynus J., 1987, Charakterystyka sedymentologiczna i granulometryczna osadów stożka Łeby
 4. Jamro D., 1987, Propozycja ekologicznego systemu obszarów chronionych dla województwa suwalskiego
 5. Jamro K., 1987, Zagadnienie teras w dolinie górnej Łeby (odcinek Tłuczewo – Strzebielino)
 6. Jasny G., 1987, Analiza i ocena stref brzegowych zespołu jezior Potęgowskich dla potrzeb rekreacji
 7. Kaczyński J., 1987, Środowisko geograficzne województwo gdańskiego i jego walory turystyczne
 8. Kistowska M., 1987, Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu zlewni Gościciny
 9. Kistowski M., 1987, Studium porównawcze morfostruktury krajobrazu młodoglacjalnego
 10. Myć D., 1987, Zagrożenia w środowisku przyrodniczym Drawskiego Parku Krajobrazowego
 11. Szczepaniak W., 1987, Zmiany cech limnologicznych jeziora Żarnowieckiego pod wpływem pracy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec

1988 r.

 1. Dziaduk J., 1988, Pradoliny północnej części niżu polskiego w świetle literatury
 2. Jakusz A.,1988, Morfologia wylotowego odcinka doliny górnej Łeby
 3. Jowanowski A., 1988, Kierunki kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w zlewniach rzek Elszki i Brerzetówki
 4. Konkol-Cioch M., 1988, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Sztutowo dla potrzeb rolnictwa 1:25.000
 5. Konkołowicz A., 1988, Problemy kształtowania i ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym Sopotu
 6. Lewandowska E., 1988, Próba zastosowania obrazów satelitarnych do badań krajobrazowych w północno-wschodniej części województwa słupskiego
 7. Lewandowska J., 1988, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Pasłęk dla potrzeb rolnictwa
 8. Marcińczyk M., 1998, Waloryzacja krajobrazu gminy Pisz dla potrzeb rolnictwa
 9. Maszkowski K., 1988, Wpływ ewolucji środowiska przyrodniczego na rozwój i specyfikę społeczno-gospodarczą Elbląga
 10. Mejer G., 1988, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego Półwyspu Helskiego w sytuacji konfliktu funkcji rekreacyjnej z ochroną środowiska
 11. Spławińska M., 1988, Analiza wybranych cech funkcjonalnych krajobrazu gminy Choczewo dla celów planistycznych
 12. Stasiak B., 1988, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Markusy dla potrzeb rolnictwa
 13. Szarejko M., 1988, Analiza i ocena środowiska geograficznego gminy Giżycko dla rozwoju turystyki
 14. Treder M., 1988, Funkcjonalne aspekty krajobrazu zlewni Bolszewki
 15. Wejman M., 1988, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Studzienice dla potrzeb turystyki i rekreacji

1989 r.

 1. Michalak E., 1989, Perspektywy rozwoju urbanistycznego Lidzbarka Warmińskiego na tle warunków naturalnych
 2. Nogaczewski M.P., 1989, Osadnictwo prehistoryczne na tle środowiska naturalnego fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego
 3. Pawlos M., 1989, Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym na przykładzie województwa gdańskiego
 4. Przeździęk W., 1989, Degradacja środowiska geograficznego Ciechocinka wywołana działalnością człowieka
 5. Siebert M., 1989, Studium konfliktu między funkcją ochronną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a funkcjami aglomeracji trójmiejskiej
 6. Węgrzyn J., 1989, Zanieczyszczenie i ochrona środowiska przyrodniczego polskiej strefy brzegowej Bałtyku
 7. Żywicka I., 1989, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Sulęczyno dla potrzeb rekreacji

1990 r.

 1. Kmiecik J. 1990, Zmiany środowiska przyrodniczego lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w wyniku antropopresji
 2. Marszk D., 1990, Przekształcenia antropogeniczne w środowisku przyrodniczym gminy Kartuzy
 3. Mazurek J., 1990, Degradacja środowiska przyrodniczego Koszalina
 4. Nowak E., 1990, Gospodarka rolna a stan środowiska przyrodniczego w zlewniach w świetle literatury
 5. Susek J., 1990, Zasady i metody rekultywacji środowiska przyrodniczego obszarów młodoglacjalnych (analiza w świetle literatury)
 6. Szlom B., 1990, Degradacja środowiska przyrodniczego Słupska
 7. Tryniszewska G., 1990, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Rychliki dla potrzeb rolnictwa

1991 r.

 1. Bienias D., 1991, Zniszczenia i zagrożenia w środowisku przyrodniczym zachodniej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
 2. Binduga D., 1991, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego Barlinka
 3. Borodiuk I., 1991, Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój przestrzenny Rumii
 4. Gruca M., 1991, Analiza zmian w krajobrazie wybranej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1960 – 1987
 5. Grzechowiak J., 1991, Identyfikacja potencjału środowiska przyrodniczego zlewni Borucinki
 6. Kiedrowska I., 1991, Antropogeniczne zmiany w środowisku przyrodniczym miasta Miastko i gminy Miastko (WSP Słupsk)
 7. Konecko I., 1991, Przyrodnicze uwarunkowania delimitacji systemu ochrony środowiska przyrodniczego województwa olsztyńskiego
 8. Kowalska M., 1991, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego jezior chmieleńskich dla potrzeb rekreacji
 9. Kutkowski J., 1991, Antropogeniczne przemiany elementów rzeźby strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej na odcinku od Doliny Brętowskiej po Dolinę Kaczego Potoku
 10. Małszycka K., 1991, Analiza konfliktów zachodzących pomiędzy funkcją ochronną a turystyczno-wypoczynkową w Kaszubskim Parku Krajobrazowym
 11. Prusak W., 1991, System ochrony środowiska przyrodniczego województwa słupskiego. Szczegółowa analiza i ocena
 12. Stolicka D., 1991, Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój Lęborka
 13. Szpakowska-Block B., 1991, Aktualny stan oddziaływań antropogenicznych na środowisko przyrodnicze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
 14. Szymańska K., 1991, Terenowa identyfikacja cech sklasyfikowanego obrazu satelitarnego Landsat „Thematic Mapper” z obszaru województwa elbląskiego
 15. Woźniak J., 1991, Walory środowiska przyrodniczego i jego zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w gminie Kościerzyna
 16. Woźniak M., 1991, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki północnych i zachodnich skłonów Wysoczyzny Elbląskiej
 17. Zawadzki C., 1991, Przyrodnicza delimitacja Parku Krajobrazowego Galwica - Sawica

1992 r.

 1. Antosz M., 1992, Terytorialny system rekreacyjny strefy nadmorskiej Białogóra – Jastrzębia Góra
 2. Bałchan A., 1992, Aktualny stan środowiska przyrodniczego w Malborku i jego zagrożenia
 3. Błażewicz A., 1992, Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego w Hajnówce
 4. Brzeziński J., 1992, Perspektywy rozwoju miasta Wejherowo na tle warunków środowiska geograficznego
 5. Celebąk A., 1992, Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych dla celów konsumpcyjnych w Gdańsku
 6. Cygan M., 1992, Wpływ turystyki i rekreacji na degradację środowiska naturalnego mierzei helskiej
 7. Elminowicz M., 1992, Zniszczenia i zagrożenia w rezerwatach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 8. Furmaniak R., 1992, Zmiany środowiska przyrodniczego Sopotu w latach 1700 – 1983
 9. Gajewska J., 1992, Perspektywy rozwoju funkcji uzdrowiskowej Sopotu na tle warunków środowiska przyrodniczego
 10. Gańska-Wissuwa D., 1992, Degradacja środowiska przyrodniczego w gminie Kolbudy
 11. Hoffman J., 1992, Antropizacja i kształtowanie krajobrazu w gminie Susz
 12. Jaksina M., 1992, Degradacja środowiska przyrodniczego w rezerwatach przyrody „Ptasi Raj” i „Kępa Redłowska”
 13. Kaczorowski J., 1992, Cechy strukturalne sklasyfikowanego obrazu satelitarnego Landsat „Thematic Mapper” w badaniu niektórych elementów środowiska przyrodniczego basenu j. Druzno
 14. Kamińska K., 1992, Wpływ zagospodarowania na antropizację Żuław Elbląskich
 15. Konopelska I., 1992, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego dla potrzeb rolnictwa z uwzględnieniem możliwości rozwoju osadnictwa w gminie Młynary
 16. Kownacka-Najmajer I.Z., 1992, Skuteczność planowania przestrzennego w gminie Gniew w zakresie kształtowania i ochrony środowiska
 17. Kwidzyńska M., 1992, Perspektywy rozwoju Ornety na tle warunków fizycznogeograficznych
 18. Leszczyńska J., 1992, Waloryzacja środowiska przyrodniczego gminy Sierakowice dla potrzeb rolnictwa
 19. Leszczyński P., 1992, Analiza zmian w krajobrazie okolic Sierakowic w latach 1913 – 1990 w świetle map topograficznych w skali 1:25.000
 20. Małkowski G., 1992, Zastosowanie koncepcji potencjałów środowiska przyrodniczego do określania kierunków użytkowania środowiska przyrodniczego zlewni Biebrzy
 21. Menich D., 1992, Struktura funkcjonalna środowiska przyrodniczego zlewni Pasłęki
 22. Moszczyńska K., 1992, Analiza procesu oceny oddziaływania na środowisko w Danii i w Polsce
 23. Nagornik P., 1992, Degradacja środowiska przyrodniczego Elbląga
 24. Paszkiewicz K., 1992, Stan i zagrożenia w środowisku przyrodniczym miasta Fromborka
 25. Pepliński P., 1992, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego dla potrzeb rolnictwa w gminie Puck
 26. Piesik P., 1992, Stan degradacji środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku
 27. Romański M., 1992, Degradacja wód powierzchniowych w zlewni Nidy
 28. Sosińska A., 1992, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego jeziora Ostrzyckiego i jego obrzeży dla celów rekreacji
 29. Stajnke T., 1992, Analiza zmian w krajobrazie wybranego fragmentu Pojezierza Kaszubskiego w latach 1875 – 1983
 30. Woźniak J., 1992, Walory środowiska przyrodniczego i jego zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w gminie Kościerzyna
 31. Wójcicka E., 1992, Przyrodnicze uwarunkowania eksploatacji surowców mineralnych na obszarze północno-wschodniej Polski
 32. Wróblewski T., 1992, Funkcjonalne aspekty struktury środowiska przyrodniczego centralnej części Równiny Kurpiowskiej

1993 r.

 1. Andruczyk E., 1993, Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego Wigierskego Parku Narodowego
 2. Dercz P., 1993, Struktura i potencjał środowiska przyrodniczego gdańskiego regionu funkcjonalnego
 3. Gordon E., 1993, Antropizacja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej Zatoki Puckiej
 4. Jereczek K., 1993, Przyrodnicze podstawy lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Pobrzeża Kaszubskiego
 5. Józefiak I., 1993, Perspektywy urbanistycznego rozwoju północnej części Elbląga przy uwzględnieniu warunków środowiska przyrodniczego i aktualnego wykorzystania gospodarczego terenu
 6. Jurewicz A., 1993, Struktura krajobrazu zlewni górnej Krutyni
 7. Kurska M., 1993, Stan i kierunki rozwoju dzielnicy Gdańska Piecki-Migowo na tle warunków środowiska naturalnego
 8. Letkiewicz D., 1993, Antropizacja i kształtowanie środowiska przyrodniczego dzielnicy Przeróbka – Stogi – Górki Zachodnie
 9. Melcer K., 1993, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Gniewino dla celów turystyki i rekreacji
 10. Mróz A., 1993, Aktualny stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego Mazurskiego Parku Krajobrazowego
 11. Musiał M., 1993, Rozwój i stan obecny przestrzennych form ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
 12. Nowak J., 1993, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego wyspy Wolin dla celów turystyki i rekreacji
 13. Olsztyn M., 1993, Przyrodnicze walory rekreacyjne północnej części województwa suwalskiego
 14. Pytlasiński A., 1993, Wpływ nawożenia i struktury środowiska przyrodniczego na zanieczyszczenie Raduni w strefie ochronnej ujęcia wody „Straszyn”
 15. Raduńska-Piecuch E., 1993, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego gminy Gniew dla potrzeb rolnictwa
 16. Seklecki G., 1993, Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne środowiska przyrodniczego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (część wschodnia)
 17. Siek W., 1993, Oddziaływanie ośrodków miejsko-przemysłowych na środowisko przyrodnicze Puszczy Kozienickiej
 18. Sulkowska E., 1993, Walory rekreacyjne strefy nadmorskiej Zatoki Puckiej
 19. Szalc M., 1993, Zastosowanie analizy struktury funkcjonalnej środowiska przyrodniczego do oceny reżimu ochronnego na przykładzie zlewni Łyny
 20. Trzeciakiewicz J., 1993, Struktura środowiska przyrodniczego zlewni jezior Tałty i Ryńskie

1994 r.

 1. Augustyniak M., 1994, Degradacja i zagrożenia środowiska przyrodniczego miasta Puck
 2. Bąk E., 1994, Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania dolny Saony na odcinku St. Jean-de-Losne i Seurre
 3. Chyła K., 1994, Stan antropizacji środowiska przyrodniczego gminy Linia
 4. Chryszczanowicz I., 1994, Ocena oddziaływania na środowisko zakładu Stomil – Olsztyn S.A.
 5. Deja M., 1994, Funkcjonalne związki przestrzenne na obszarze geosystemu Narwi
 6. Fiutkowska J., 1994, Studium kształtowania środowiska przyrodniczego Jastrzębiej Góry
 7. Gierulski K., 1994, Antropizacja i kształtowanie środowiska przyrodniczego Lęborka
 8. Kiełkiewicz A., 1994, Potencjał krajobrazu dorzecza Redy
 9. Kowalski K., 1994, Przyrodnicze warunkowania funkcjonowania Mławy
 10. Król K., 1994, Stan antropizacji środowiska przyrodniczego gminy Przodkowo
 11. Matocha E., 1994, Analiza i ocena środowiska przyrodniczego jezior chmieleńskich i ich obrzeży dla celów turystyki i rekreacji
 12. Mielewczyk J., 1994, Wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko przyrodnicze gminy Luzino
 13. Niewińska B., 1994, Środowisko naturalne i gospodarka Prowincji Vasatergotland na tle całej Szwecji
 14. Pieper J., 1994, Antropizacja środowiska przyrodniczego mierzei helskiej
 15. Połom I., 1994, Wpływ struktury środowiska przyrodniczego zlewni bezpośrednich wybranych jezior Pojezierza Suwalskiego na stan czystości jezior
 16. Prusak V., 1994, System ochrony środowiska przyrodniczego województwa słupskiego. Szczegółowa analiza i ocena
 17. Pyrz M., 1994, Wpływ struktury środowiska przyrodniczego zlewni na stan czystości wybranych jezior północno-wschodniej Polski
 18. Romanowski M., 1994, Wpływ procesów urbanizacyjnych na syan środowiska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 19. Rudź A., 1994, Przyrodnicze uwarunkowania rekreacyjnego wykorzystania otoczenia jezior północnej części gminy Ełk
 20. Sołohubiak E., 1994, Studium przyrodnicze do planu przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego Białegostoku
 21. Swinarska E., 1994, Analiza zmian w środowisku przyrodniczym Gdyni-Chyloni w świetle materiałów kartograficznych
 22. Szarlik P., 1994, Zasady wyznaczania i ochrony użytków ekologicznych na przykładzie fragmentu Garbu Lubawskiego
 23. Szlachcikowska J., 1994, Fizycznogeograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Osiek
 24. Świerszcz B., 1994, Przekształcenia antropogeniczne w środowisku przyrodniczym na mierzei wiślanej
 25. Wesołowska J., 1994, Wpływ środowiska naturalnego na rozmieszczenie ludności i sieć osadniczą Szwecji
 26. Wicka H., 1994, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki wodno-ściekowej w obiektach rekreacyjnych gminy Stężyca
 27. Wiktorowicz P., 1994, Struktura funkcjonalna środowiska przyrodniczego geosystemu Narwii
 28. Zbierzchowska B., 1994, Struktura środowiska przyrodniczego zlewni podstawowych okolic Ełku
 29. Ziemblińska K., 1994, Studium kształtowania środowiska przyrodniczego miasta na przykładzie transektu Oliwa – Żabianka - Jelitkowo

1995 r.

 1. Bednarska M., 1995, Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania rekreacyjnego okolic jeziora Świętajno (woj. olsztyńskie)
 2. Dzięgielewska A., 1995, Problemy użytkowania Terytorialnego Systemu Rekreacyjnego strefy podmiejskiej Olsztyna
 3. Gzyl A., 1995, Stan degradacji środowiska przyrodniczego gminy Ełk
 4. Huba M., 1995, Geosystem zlewni jeziora Jamno
 5. Iwanowska I., 1995, Konflikt miasto – środowisko na przykładzie Pelplina
 6. Jagłowska B., 1995, Wpływ warunków środowiska przyrodniczego Gdyni na turystykę i rekreację
 7. Kajka B., 1995, Wpływ terenów zielonych na funkcjonowanie przyrodnicze dzielnicy Oliwa Dolna
 8. Kodzia A., 1995, Człowiek ekologiczny, czy człowiek faustyczny. Zagadnienie etyki ekologicznej
 9. Lemańska J., 1995, Stan i antropogeniczne zagrożenia form konserwatorskiej ochrony przyrody województwa toruńskiego
 10. Łukaszewicz M., 1995, Wpływ struktury środowiska przyrodniczego zlewni całkowitych na stan czystości wybranych jezior północno-wschodniej Polski
 11. Malinowska A., 1995, Walory środowiska przyrodniczego gminy Osie dla potrzeb turystyki i rekreacji
 12. Matysiak B., 1995, Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionego krajobrazu województwa gdańskiego
 13. Mokrzycka I., 1995, Informacja przyrodnicza jako podstawa do sporządzenia planu ochrony parku krajobrazowego na przykładzie Drawskiego Parku Krajobrazowego
 14. Mokrzycka I., 1995, Informacja przyrodnicza jako podstawa do sporządzenia planu ochrony parku krajobrazowego na przykładzie Drawskiego Parku Krajobrazowego – załączniki
 15. Przygodzka W., 1995, Wpływ funkcji rekreacyjno-uzdrowiskowych miasta Kołobrzeg na stan wybranych elementów środowiska geograficznego w tym mieście
 16. Sosnowska M., 1995, Studium kształtowania środowiska przyrodniczego Pojezierza Starogardzkiego dla potrzeb rekreacji
 17. Szymański S., 1995, Struktura krajobrazu podwodnego jezior Raduńskich – Górnego i Dolnego
 18. Świtajski S., 1995, Obszar konfliktowy Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek – struktura i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 19. Zgliniecka A., 1995, Żuławy Gdańskie jako geosystem antropogeniczny
 20. Żyndul A., 1995, Wpływ struktury środowiska przyrodniczego zlewni bezpośrednich na stan czystości wybranych jezior północno-wschodniej Polski

1996 r.

 1. Gęsikowska J., 1996, Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki rozwoju terenów rekreacyjnych obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego i Rynny Jezior Byszewskich
 2. Hennig D., 1996, Wstępna inwentaryzacja potencjalnych stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej województwa gdańskiego
 3. Jakołcewicz E., 1996, System ochrony wybrzeża na tle naturalnych i antropogenicznych procesów brzegowych między Rowami a Ustką
 4. Judzińska E., 1996, Wstępna inwentaryzacja potencjalnych stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej województwa gdańskiego
 5. Kurland S., 1996, Ocena działań ochronnych podjętych w zlewni Raduni z punktu widzenia użytkownika wody z ujęcia „Straszyn”
 6. Legieć M.M., 1996, Turystyczne zagospodarowanie Słowińskiego Parku Krajobrazowego
 7. Liśkiewicz M., 1996, Zastosowanie GIS do analiz zagrożeń środowiska przyrodniczego na przykładzie zanieczyszczeń wód powierzchniowych województwa koszalińskiego
 8. Ludkiewicz M., 1996, Terytorialny system rekreacyjny jezior Mausz i Węgorzyno
 9. Matuszewski Z., 1996, Projekt optymalizacji i ocena systemu zieleni miejskiej Gdyni
 10. Majchrzak A., 1996, Antropizacja i kształtowanie środowiska przyrodniczego gdańskiej dzielnicy Nowy Port i jej otoczenia
 11. Openchowski L., 1996, Ocena warunków przyrodniczych gminy Olecko dla potrzeb turystyki i rekreacji
 12. Pleszewski W., 1996, Obrazy satelitarne – ich interpretacja oraz wykorzystanie w ochronie i badaniu środowiska przyrodniczego
 13. Pobrucka A., 1996, Zmiany w środowisku geograficznym wywołane budową systemu hydroenergetycznego na rzece Słupi w obrębie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
 14. Rynkowska I., 1996, Potencjał a struktura krajobrazu gminy Ostróda
 15. Skolimowski A., 1996, Użytkowanie i zagospodarowanie terenu w różnych procedurach klasyfikacji obrazu satelitarnego
 16. Staszek W., 1996, Aspekty funkcjonalne ekosystemów południowej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 17. Szypulska J., 1996, Ocena stopnia antropizacji środowiska przyrodniczego centralnej i wschodniej części województwa suwalskiego na tle konserwatorskich form ochrony przyrody
 18. Zdunek Z., 1996, Użytkowanie terenu jako podstawa weryfikacji treści map topograficznych za pomocą klasyfikacji obrazu satelity LANDSAT TM (na przykładzie fragmentu Pojezierza Iławskiego)

1997 r.

 1. Bukowski J., 1997, Potencjał energetyczny odnawialnych źródeł energii w województwie gdańskim – na tle Polski
 2. Foryś I., 1997, Zastosowanie technik komputerowych GIS do analiz zmian sieci hydrograficznej Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i otuliny w okresie 1929-1984
 3. Laskowska E., 1997, Analiza zmian w użytkowaniu terenu na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny przy zastosowaniu oprogramowania GIS MapInfo 4.0
 4. Papina J., 1997, Półwysep helski jako integralna część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Analiza konfliktu funkcji rekreacyjnej i ochrony środowiska
 5. Sołtan E., 1997, Socjoekologiczne uwarunkowania rekreacyjnego użytkowania środowiska przyrodniczego przez mieszkańców Koszalina
 6. Szabowski B., 1997, Opracowanie systemu informacji geograficznej o środowisku przyrodniczym Gdańska przy zastosowaniu programu MapInfo

1998 r.

 1. Baniewicz M., 1998, Rozwój zagospodarowania rekreacyjnego jako czynnik zagrożenia środowiska w gminie Lubichowo
 2. Czarnecka E., 1998, Ocena funkcji turystycznej Olsztyna
 3. Góralska M., 1998, Przyrodnicze uwarunkowania delimitacji systemu ochrony środowiska przyrodniczego województwa ostrołęckiego
 4. Kowalik E., 1998, Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe. Próba opracowania metodyki z przykładami
 5. Kowalska A., 1998, Analiza położenia i oddziaływania na środowisko przyrodnicze składowisk odpadów oraz dzikich wysypisk śmieci w województwie gdańskim
 6. Kugler T., 1998, Morfologia doliny Wdy między Szlachtą a Tleniem
 7. Leśniewska M., 1998, Możliwości sieci Internet jako bazy danych geograficznych na przykładzie degradacji gleb w Polsce i na świecie
 8. Maślak D., Twardowska K., 1998, Wstępna ewidencja zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie województwa gdańskiego
 9. Orlikowski R., 1998, Potencjał środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 10. Razumienko E., 1998, Rozmieszczenie rzeczywistych i potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

1999 r.

 1. Adamczyk M., 1999, Studium przyrodniczo-krajobrazowe prawego wału Wisły począwszy od Białej Góry po Mosty Tczewskie
 2. Bisewska B., 1999, Metody i efekty opracowania mapy sozologicznej w skali 1:50.000 na przykładzie arkusza Kościerzyna (N-33-72-D)
 3. Florek T., 1999, Degradacja i ochrona lasów komunalnych Trójmiasta na tle ich środowiska przyrodniczego
 4. Janiak T., 1999, Port lotniczy Gdańsk – Trójmiasto jako źródło degradacji powietrza atmosferycznego
 5. Januchta A., 1999, Inwentaryzacja obiektów proponowanych do ochrony jako stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej w pn.-zach. części województwa pomorskiego
 6. Kaczmarek A., Krajewski G., 1999, Próba zastosowania „Wytycznych technicznych K-3.6” do opracowania mapy sozologicznej w skali 1:50.000 na przykładzie arkusza Karsin (N-33-84-B)
 7. Krzoska S., 1999, Potencjał turystyczno-rekreacyjny obszarów położonych w obrębie korytarza transportowego TEM-TER. Studium modelowe gminy Gniew
 8. Kukiełka M., 1999, Zmiany stanu czystości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w latach 1990-98 jako efekt inwestycji sozotechnicznych
 9. Kunachowicz T., 1999, Przyrodnicze walory rekreacyjne strefy nadmorskiej Mikoszewo-Jantar-Stegna
 10. Mulomyk A., 1999, Wpływ stanu środowiska przyrodniczego na pełnienie funkcji uzdrowiskowej przez Sopot

2000 r.

 1. Fiutowska G., 2000, Brzegi klifowe w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Kierunki ochrony
 2. Mączka E., 2000, Zmiany wybranych cech środowiska przyrodniczego na Półwyspie Helskim po 1970 roku
 3. Pactwa T., 2000, Przyrodnicze warunkowania ochrony i zagospodarowania Zespołu Przyrodniczo-krajobrazowego Osiek – Paraszyno
 4. Ruczyńska J., 2000, Środowisko przyrodnicze Półwyspu Helskiego jako przestrzeń konfliktów funkcjonalnych
 5. Tuszkiewicz R., 2000, System powiązań przyrodniczych na obszarze gminy Dziemiany
 6. Ulewicz A., 2000, Problematyka kształtowania i ochrony środowiska w planach przestrzennego zagospodarowania od 1966 do 2000 roku dla miasta Chełma
 7. Wasilewska B., 2000, Trasy przyrodniczo-dydaktyczne w okolicach kanału Juranda w ujęciu turystycznym
 8. Wolska A., 2000, Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego okolic Jeziora Raduńskiego Górnego

2001 r.

 1. Balicka M., 2001, Degradacja środowiska a ochrona przyrody w Gdyni
 2. Bąkowska P., 2001, Wpływ wybranych tras komunikacyjnych na środowisko przyrodnicze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 3. Florek B., 2001, Zagospodarowanie a kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego na przykładzie wybranych fragmentów strefy styku Trójmiejskiego parku Krajobrazowego z otoczeniem
 4. Korolczuk M., 2001, Koncepcja utworzenia sieci zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w południowej części województwa podlaskiego
 5. Korwel B., 2001, Struktura krajobrazu Wysoczyzny Czapelskiej w ujęciu koncepcji płatów, matryc i korytarzy
 6. Makowska J., 2001, Zasoby i walory środowiska przyrodniczo-kulturowego proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ Dolina i źródliska Czarnej Wdy”

2002 r.

 1. Zielińska M., 2002, Sozologiczne i siedliskowe uwarunkowania występowania bobra na terenie województwa pomorskiego

2005 r.

 1. Banach J., 2005, Morfologia i morfogeneza Doliny Liwy na odcinku Kamionka – Rozpędziny
 2. Domagała J., 2005, Morfologia doliny Rospudy na odcinku Raczki – Augustów
 3. Jankowski T., 2005, Morfologia prawego zbocza doliny dolnej Wisły pomiędzy ujściem Osy i Liwy
 4. Jęda K., 2005, Morfologia lewego brzegu Wisły między Bałdowem a Rudnem
 5. Kalinowska M., 2005, Rzeźba strefy krawędziowej Wysoczyzny Dobrzyńskiej na odcinku Włocławek- Ujście Skrwy
 6. Kamiński D., 2005, Antropogeniczne przeobrażenia rzeźby strefy krawędziowej wysoczyzny na obszarze Gdańska, pomiędzy Doliną Radości a Doliną Oruńskiego Potoku
 7. Rippel M., 2005, Budowa geologiczna dna Doliny Dolnej Wisły między profilami poprzecznymi Rybaki -Pogorzała Wieś i Opalenie – Kwidzyn
 8. Sacharuk M., 2005, Morfologia Doliny Dolnej Krzny
 9. Skomoroko A., 2005, Morfologia i morfogeneza doliny Słupi z uwzględnieniem antropopresji

2007 r.

 1. Baszanowski P., 2007, Wpływ rozwoju aglomeracji trójmiejskiej w kierunku zachodnim na środowisko przyrodnicze
 2. Filipowska A., 2007, Rzeźba strefy krawędziowej Basenu Grudziądzkiego na odcinku Kolonia Brzeziny – Owczarki
 3. Jankowska M., 2007, Wpływ rozwoju aglomeracji trójmiejskiej w kierunku południowym na środowisko przyrodnicze
 4. Jeżewska K., 2007, Struktura i potencjał środowiska przyrodniczego okolic Schodna we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
 5. Kwiatkowska K., 2007, Antropogeniczne przekształcenia rzeźby w obrębie granic miasta Gdyni
 6. Malinowska A., 2007, Współczesne procesy rzeczne kształtujące koryto rzeki Gościciny
 7. Niecikowski K., 2007, Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w strefie pobrzeży i na wodach przybrzeżnych województwa pomorskiego
 8. Piątkowska K., 2007, System zieleni miejskiej Olsztyna – stan, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju
 9. Policha K., 2007, Wpływ zainwestowania na środowisko przyrodnicze w pasie nadmorskim Gdańska na odcinku Jelitkowo – Brzeźno
 10. Roeding A., 2007, Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Strzyży
 11. Szornak M., 2007, Morfologia i morfogeneza doliny Zagórskiej Strugi
 12. Trojanowska A., 2007, Wpływ obwodnicy trójmiejskiej na wody powierzchniowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

2008 r.

 1. Bucik D., 2008, Rzeźba północnego skłonu moren czołowych fazy pomorskiej w okolicach Bartoszyc
 2. Hawryluk K., 2008, Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju Ełku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki przestrzennej
 3. Kozłowski D., 2008, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w okolicach jeziora Borzechowskiego
 4. Kucharski R., 2008, Wpływ rozwoju przestrzennego miasta Elbląga na środowisko przyrodnicze i krajobraz
 5. Landowska M., 2008, Kierunki wykorzystania i ochrony środowiska przyrodniczego gminy Stężyca na tle istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego
 6. Lis M., 2008, Kierunki wykorzystania i ochrony środowiska przyrodniczego gminy Stężyca na tle istniejącego i proponowanego zagospodarowania przestrzennego.
 7. Michałowska K., 2008, Regionalna analiza wskaźnikowa kierunków polityki ekologicznej Polski w latach 2001-2006
 8. Niewiadomy A., 2008, Przyrodnicze uwarunkowania przebiegu i funkcjonowania połączeń komunikacyjnych z aglomeracji trójmiejskiej w kierunku zachodnim
 9. Pietrzyński P., 2008, Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze gminy Stegna
 10. Prystupa D., 2008, Skuteczność realizacji planu ochrony KPK w latach 1996-2004 na obszarze gmin Kartuzy, Chmielno i Stężyca
 11. Pytlak M., 2008, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
 12. Szczypińska A., 2008, Rozwój zagospodarowania przestrzennego Pogórza Karkonoskiego w XX w i jego wpływ na środowisko przyrodnicze
 13. Szymczuk M., 2008, Walory przyrodnicze i kulturowe proponowanej trasy dydaktycznej w gminie Narew
 14. Waloszczyk D., 2008, Kształtowanie klimatu akustycznego w miastach na przykładzie Gdańska
 15. Willich S., 2008, Zagrożenia środowiska przyrodniczego Żuław Gdańskich

2009 r.

 1. Andrzejczak P., 2009, Studium porównawcze systemów ochrony przyrody Polski i Niemiec
 2. Barański R., 2009, Zastosowanie cyfrowej mapy roślinności rzeczywistej na przykładzie Doliny Dolnej Wisły w województwie pomorskim
 3. Barcz M., 2009, Przegląd i porównanie zastosowań GIS w instytucjach ochrony środowiska województwa pomorskiego
 4. Filar D., 2009, Przyczyny i skutki zmian stanu aerosanitarnego Gdyni w latach 1998-2007
 5. Klaman P., 2009, Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze południowej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i sposoby jego ograniczania
 6. Lewandowski R., 2009, Analiza konfliktów środowiskowo-społecznych w okolicach wybranych farm wiatrowych w województwie pomorskim
 7. Lubecki M., 2009, Zagrożenia sozologiczne zaopatrzenia Gdańska w wodę z ujęcia w Straszynie
 8. Morzy K., 2009, Zmiany środowiska przyrodniczego w wyniku presji inwestycyjnej w dzielnicy Gdańska Piecki-Migowo w latach 1998-2008
 9. Piotrowski M., 2009, Ocena stanu i perspektyw rozwoju sieci dróg rowerowych Gdyni
 10. Soliwoda M., 2009, Analiza systemów ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiej strefy brzegowej
 11. Szeniawska K., 2009, Ekomorfologiczna waloryzacja doliny Wdy na odcinku Czarna Woda-Tleń
 12. Szewczuk M., 2009, Wpływ obwodnicy Trójmiasta na środowisko wodne wybranych siedlisk hydrogenicznych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 13. Trocha A., 2009, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie Władysławowa
 14. Tupaj A., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjnej w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej
 15. Wilk W., 2009, Ocena zmian środowiska przyrodniczego wywołanych budową autostrady A1 w województwie pomorskim
 16. Zajączkowska J., 2009, Zastosowanie koncepcji korytarzy ekologicznych na przykładzie Gdańska i okolic
 17. Zdrojewska A., 2009, Studium porównawcze systemów ochrony przyrody Polski i Rumunii

2010 r.

 1. Balcerak B., 2010, Rozmieszczenie i wpływ na środowisko nielegalnych składowisk odpadów w powiecie puckim
 2. Dranka E., 2010, Przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy Kosakowo jako efekt antropopresji
 3. Lamek J., 2010, Turystyka zrównoważona jako kierunek rozwoju gminy Choczewo
 4. Lipka M., 2010, Uwarunkowania i kierunki rozwoju sieci dróg rowerowych w aglomeracji trójmiejskiej

2011 r.

 1. Arciszewska K., 2011, Geneza i proces tworzenia Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”
 2. Bartkowiak A., 2011, Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych województwa pomorskiego
 3. Bartkowski K., 2011, Koncepcja optymalnego systemu zieleni miejskiej Gdańska
 4. Edut J., 2011, Mała retencja jako metoda ochrony i kształtowania zasobów wodnych w zlewniach centralnej części województwa pomorskiego
 5. Grabowska A., 2011, Studium porównawcze gminnych programów ochrony środowiska województwa dolnośląskiego i pomorskiego
 6. Grabowski Ł., 2011, Rozwój przestrzenny Gardei w latach 1900-2010 w świetle uwarunkowań geograficzno-historycznych
 7. Grzegorowska A., 2011, Zmiany modelu funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce w latach 2008-2010
 8. Kacprzak A., 2011, Uwarunkowania i kierunki rekreacyjnego użytkowania gmin południowo-wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego
 9. Kowalczyk J., 2011, Modele turystyki w wybranych parkach krajobrazowych w świetle zasad turystyki zrównoważonej
 10. Mielczarek S., 2011, Zmiany w środowisku przyrodniczym Mierzei Wiślanej jako efekt kolizji i konfliktów funkcjonalnych
 11. Stepko K., 2011, Ocena potencjału krajobrazowo-turystycznego doliny rzeki Raduni
 12. Wrońska J., 2011, Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w obrębie wybranych fortyfikacji miejskich Gdańska
 13. Wylandowska E., 2011, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju turystyki na Mierzei Wiślanej

2012 r.

 1. Brodziak P., 2012, Próba identyfikacji i oceny kolizji i konfliktów człowiek – środowisko zachodzących w strefie granicznej południowego kompleksu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Hypki K., 2012, Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe rozwoju przestrzennego fragmentu dzielnicy Gdańsk Południe.
 3. Jeszka M., 2012, Lokalizacja i wpływ na środowisko przyrodnicze nielegalnych składowisk odpadów w powiecie gdańskim.
 4. Masalski Ł., 2012, Spływy z dróg szybkiego ruchu jako źródło antropopresji na przykładzie obwodnicy Trójmiasta
 5. Pawłowska A., 2012, Stan i perspektywy ochrony przyrody w świetle dokumentów strategiczno-planistycznych samorządów powiatu ciechanowskiego.

2013 r.

 1. Dąbrowski W., 2013, Wpływ reklamy zewnętrznej na wartości estetyczno-wizualne krajobrazu Głównego Miasta Gdańska.
 2. Faściszewski J., 2013, Formy antropogeniczne jako przedmiot ochrony przyrody w województwie pomorskim
 3. Kropidłowska M., 2013, Wpływ zanieczyszczeń powietrza w Trójmieście na wybrane elementy środowiska miejskiego.
 4. Kupska K., 2013, Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej w północnej części województwa pomorskiego.
 5. Marek K., 2013, Aktualne i perspektywiczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce dla potrzeb elektroenergetyki.
 6. Olech J., 2013, Kolizje i konflikty przestrzenne jako skutek planowanych lokalizacji farm wiatrowych w gminie Pasłęk.
 7. Ostrowski G., 2013, Antropogeniczne zmiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego południowej części aglomeracji gdańskiej.
 8. Pytner Ł., 2013, Wpływ realizacji Programu Ochrony Brzegów Morskich w latach 2004-2012 na środowisko przyrodnicze i możliwości realizacji wybranych funkcji społeczno-gospodarczych w obszarze działalności Urzędu Morskiego w Gdyni.
 9. Szydłowski J., 2013, Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Pomorza Gdańskiego na tle dotychczasowych podziałów regionu

2014 r.

 1. Gostkowski M., 2014, Struktura krajobrazu Międzyjezierza Jasieńsko-Gowidlińskiego w ujęciu koncepcji matryc płatów i korytarzy
 2. Janicka E., 2014, Kolizje i konflikty środowiskowe w pozamierzejowej części Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
 3. Kalinowska K., 2014, Wielofunkcyjność lasów aglomeracji trójmiejskiej
 4. Kiełb W., 2014, Struktura krajobrazu gminy Linia
 5. Kowalewski A., 2014, Wpływ wybranych przedsięwzięć energetycznych na krajobraz powiatów sejneńskiego i suwalskiego
 6. Lignowska A., 2014, Środowiskowo-przestrzenne skutki zagrożenia powodziowego Żuław Gdańskich
 7. Łukaszewicz E., 2014, Analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego gminy Giżycko dla potrzeb turystyki
 8. Maziuk R., 2014, Wpływ zagospodarowania i ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze strefy przybrzeżnej jeziora Kalwa
 9. Myszka M., 2014, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego gminy Linia
 10. Szreder K., 2014, Przemiany funkcjonalno – przestrzenne w gminie Gniewino i ich wpływ na środowisko

2015 r.

 1. Miller A., 2015, Charakterystyka i uwarunkowania kształtowania się ruchu turystycznego na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego
 2. Niedźwiecka W., Wielimborek D., 2015, Stan zachowania wybranych terenów cennych przyrodniczo obszaru Metropolii Trójmiejskiej. Analiza porównawcza w latach 2005-2014
 3. Terlikowski B., 2015, Georóżnorodność Wyspy Sobieszewskiej
 4. Wolska A., 2015, Procesy suburbanizacji w gminie Kościerzyna jako czynnik przekształceń krajobrazowych

2016 r.

 1. Arumińska J., 2016, Ekspertowy system klasyfikacji pokrycia terenu wykorzystujący segmentację spektralnych zdjęć satelity Landsat 8
 2. Fiedorczyk A. 2016, Zmiany zagospodarowania strefy brzegowej jeziora Ełckiego w latach 1992-2012 i ich wpływ na środowisko przyrodnicze

2019 r.

 1. Miętkiewicz B. 2019, Możliwość implementacji wybranych elementów brytyjskiego systemu ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1494063 Unikalnych wizyt Administratorzy strony