Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGSierpień 15 2022 21:39:21
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
GIS - ćwiczenia
Paweł Wiśniewski - projekty i stypendia
PROJEKTY I STYPENDIA

 • Stypendium naukowe dla młodych doktorów w ramach projektu „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”, Komponentu „Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (01.02.2014 – 31.01.2015)
 • „Stan i potrzeby ochrony zasobów glebowych i wodnych w kształtowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich w województwie pomorskim na podstawie wskaźnikowej oceny ładu środowiskowego” – projekt badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2014)
 • Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, realizowany w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich – udział jako ekspert zewnętrzny w części dotyczącej rolnictwa i terenów zielonych (2015)
 • „Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu” - projekt badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (2015)
 • „Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce” [Socio-economic, environmental and technical conditions of electrical transport development and operation in Poland] – projekt badawczy w konkursie SONATA 12 NCN – wykonawca (2017-2020)
 • Login
  Nick

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Poproś o nowe tutaj.
  1452118 Unikalnych wizyt Administratorzy strony