Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGGrudzień 10 2023 06:53:19
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Techniki informacyjne - archiwum do 2018 r
Prowadzący zajęcia: dr Piotr Grzybowski

Kontakt: piotr.grzybowski@ug.edu.pl

Poniższe informacje dotyczą semestru zimowego 2018/2019.

Konsultacje

Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Składnica map, B115
 • poniedziałek 10.30-11.30
 • czwartek 14.45 - 15.45
Uwaga: osoby chcące wziąć udział w konsultacjach proszone są o zgłoszenie tego faktu na zajęciach lub pocztą elektroniczną!

Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

 • poniedziałek
  • 8.45 – 10.15 - grupa 3 (sala B113)
  • 17.30 - 19.00 - grupa 2 (sala B113) dostępna sala B204
 • wtorek
  • 11.30 – 13.00 - grupa 1 (sala B204)
  • 13.15 – 14.45 - grupa 4 (sala B113)
  • 15.00 – 16.30 - grupa 5 (sala B204)
 • czwartek
  • 15.45 – 17.15 - grupa 6 (sala B113)
Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu Techniki informacyjne odbywa się na podstawie kolokwiów.

Zadania będą rozwiązywane na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania, a wyniki zapisywane w postaci plików. Szczegółowa analiza prac będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej.

Zaliczenie zostało podzielone na dwie części. Odbędą się dwa kolokwia. Łączna liczba punktów wynosi 76 (I kolokwium - 44 pkt., II kolokwium - 32 pkt.). Do zaliczenia wymagane jest 39 pkt. na ocenę dst, przy czym z każdej cześci trzeba otrzymać przynajmniej 40% punktów (odpowiednio za I kolokwium - min. 17,6 pkt., za II kolokwium - min. 12,8 pkt.).

Nie uzyskanie wymaganej punktacji oznacza brak zaliczenia przedmiotu. W tej sytuacji student ma możliwość przystapić do kolokwium poprawkowego.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Osoby, które posiadają już ocenę z przedmiotu Techniki informacyjne, Technologie informacyjne lub Informatyka z uczelni wyższej, mogą ją zgłosić do przepisania. W takiej sytuacji powinny przedstawić do wglądu indeks lub inny dokument potwierdzający ten fakt.

Studenci z indywidualną organizacją studiów są proszone o zgłoszenie się na początku semestru i przedstawienie stosownego dokumentu.

Terminy i wyniki kolokwiów
 • I kolokwium
  • grupy poniedziałkowe - 26.11.2018
  • grupy wtorkowe - 27.11.2018
  • grupy czwartkowe - 29.11.2018
 • II kolokwium
  • grupy poniedziałkowe - 14.01.2019
  • grupy wtorkowe - 15.01.2019
  • grupy czwartkowe - 17.01.2019
 • powtórka materiału - zajęcia dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu
  • grupy poniedziałkowe - konsultacje - termin do ustalenia
  • grupy wtorkowe - konsultacje - termin do ustalenia
  • grupy czwartkowe - konsultacje - termin do ustalenia
 • kolokwium poprawkowe
  • grupy poniedziałkowe - 21.01.2019
  • grupy wtorkowe - 22.01.2019
  • grupy czwartkowe - 24.01.2019
 • wyniki

Uwaga!

 • Nie przewiduje się więcej terminów poprawy. Osoby nieprzygotowane, które nie będą wstanie wykonać zadań przewidzianych na ocenę dostateczną, otrzymują ocenę 2,0.
 • Wynik podany kolorem czerwonym oznacza liczbę punktów niewystarczającą do zaliczenia.
 • Nie przystąpienie do kolokwium oznacza utratę terminu.

Wymagania egzaminacyjne

Zaliczenie będzie polegało na wykonaniu poleceń na komputerze z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Należy spodziewać się głównie zadań z zakresu edycji tekstu i wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym w programie MS-Office 2013. Oprócz tego do sprawdzana będzie wiedza z podstawowej znajomości sprzętu komputerowego i umiejętności obsługi systemu operacyjnego MS-Windows.

Czas rozwiązywania zadań na kolokwiach oraz terminie poprawkowym będzie wynosił 75 minut.

I kolokwium - 44 pkt.
 • Podstawowe definicje, historia rozwoju komputerów oraz ich budowa - 6 pkt.
  • definicje związane z technikami informacyjnymi,
  • historia rozwoju komputerów - podstawowe informacje na temat komputera ENIAC
  • komputer PC - znajomość budowy i części składowych jednostki centralnej
  • programowanie - znajomość podstawowych poleceń języka BASIC - PRINT, INPUT, RUN, LIST
 • System operacyjny MS-Windows, poczta elektroniczna, praca w chmurze - 6 pkt.
  • definicja systemu operacyjnego,
  • umiejętność wykonywania podstawowych czynności (obsługa plików, folderów, archiwów)
  • umiejętność podstawowej konfiguracji i obsługi systemu (personalizacja i dostosowanie pozostałych ustawień konta użytkownika)
  • znajomość zagadnień dotyczących konfiguracji "bezpiecznej" dla danych użytkownika
  • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją poczty elektronicznej i pracą w "chmurze"
 • MS-Word - 32 pkt.
  • umiejętność tworzenia i formatowanie dokumentu co najmniej na poziomie zadań M2/zad. 1 (nowa wersja)
  • umiejętność wstawiania i edycji główki oraz stopki - MD15/word_cw_1.pdf/zad. 1 (nowa wersja)
  • umiejętność użycia tabulatorów - M2/zad. 4, 5 (nowa wersja)
  • tworzenie dokumentu z tabelą - MD15/word_cw_3.pdf/zad. 1 (nowa wersja)
  • tworzenie dokumentu z sekcjami - M15/znaki podziału strony i sekcje
  • tworzenie dokumentu z rozdziałami i podrozdziałami, wstawianie spisu treści, zarządzanie stylami na poziomie MD16/style i spisy
  • wyszukiwanie i zamiana co najmniej na poziomie zadania MD17/wyszukiwanie i zamiana
  • tworzenie dokumentu i kopert z wykorzystaniem korespondencji seryjnej co najmniej na poziomie zadania M6/korespondencja seryjna
II kolokwium - 32 pkt.
 • MS-Excel - 32 pkt.
  • umiejętność formatowania komórek i obliczanie sum, średnich co najmniej na poziomie zadania M9 oraz M12
  • umiejętność zastosowania podstawowych funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji - przykład M10 / zad. 1
  • umiejętność użycia sortowania i filtrowania - przykład M10 / zad. 1
  • umiejętność użycia formatowania warunkowego - przykład M10 / zad. 1
  • umiejętność tworzenia zaawansowanych formuł, funkcje zagnieżdżone - przykład M15, zad. 5 i 6
  • umiejętność użycia tabeli przestawnej - zadanie M10
  • umiejętność wykorzystania funkcji JEŻELI, ORAZ, LUB, LICZ.JEŻLI - przykład M15, zad. 5 i 6
  • umiejętność wykorzystania funkcji baz danych - przykład M14
  • dodatek SOLVER - poszukiwanie optymalnego rozwiązania zagadnienia produkcyjnego - przykład M13
kolokwium poprawkowe

Materiał obowiązujący na kolokwium poprawkowym obejmuje zagadnienia z kolokwium I i II oraz dodatkowo następującą tematykę:

 • reprezentacja systemu dziesiętnego w zapisie binarnym - umiejętność omówienia sposobu prezentacji danych w pamięci komputera itd.,
 • elementy składowe i budowa komputera - szczegółowa znajomość budowy jednostki centralnej komputera PC, procesor itd.,
 • MS-Windows - umiejętność instalacji systemu operacyjnego MS-Windows i oprogramowania,
 • MS-Windows - umiejętność tworzenia i odzyskiwania backupu systemu, znajomość wybranych narzędzi do naprawy systemu,
 • podstawy programowania w języku BASIC - umiejętność napisania prostego programu z wykorzystaniem podstawowych instrukcji PRINT, INPUT, IF, RUN, LIST,
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS-Excel w statystyce opisowej - umiejętność obliczania miar klasycznych i pozycyjnych na szeregach rozdzielczych, prezentacja graficzna danych,
 • tworzenie prezentacji w MS-PowerPoint.
Odpowiedzi na pytania z zajęć


Materiały

Materiały dodatkowe

Linki


Program zajęć
 • Zajęcia organizacyjne

  • podstawowe definicje - Informatyka, Technologia informacyjna, Komputer
  • warunki zaliczenia przedmiotu
  • omówienie regulaminu pracowni komputerowej
  • strona Instytutu Geografii
  • strona KGFiKŚ
  • praca na stanowiskach komputerowych
   • profile
   • możliwości
   • zabezpieczenia
  • sieć komputerowa w pracowni
  • środowisko Oracle VM VirtualBox
   • strona projektu Oracle VM VirtualBox: https://www.virtualbox.org/
   • OSBoxes - źródło gotowych do użytku systemów operacyjnych: http://www.osboxes.org/
   • konfiguracja VirtualBox
    • podstawowe opcje konfiguracji środowiska
    • dodawanie wirtualnej maszyny
    • uruchomienie systemu operacyjnego w VirtualBox
    • instalacja programów
    • usuwanie wirtualnej maszyny
  • wykorzystanie obrazów ISO
   • tworzenie obrazu ISO za pomocą Ashampoo Burning Studio
   • odczytywanie obrazu ISO za pomocą DAEMON Tools Lite
  • programy do archiwizacji danych - wprowadzenie
  • sieć internetowa UG dla studentów - http://eduroam.ug.edu.pl/
  • zakładanie i konfiguracja poczty elektronicznej na przykładzie portalu Wirtualna Polska
  • korzystanie z "chmury" na przykładzie serwisu Dropbox

 • Od ENIAC do PC - budowa i funkcjonowanie komputera

  • pierwszy komputer - czy na pewno ENIAC?
  • lata 1980-1990 w Polsce
  • komputery PC
   • elementy współczesnego zestawu komputerowego
   • urządzenia wejścia i wyjścia
   • budowa i części składowe jednostki centralnej
    • płyta główna
    • procesor
     • podstawy funkcjonowania procesora
     • system binarny, a dziesiętny
     • przykład: przeliczanie liczb zapisanych w systemie '10' na system '2' - MD9
    • pamięć ROM i RAM
     • jednostki informacji pamięci komputerowej - bity, bajty, kilobajty
    • karty rozszerzeń
   • typowe złącza komputerowe i ich przeznaczenie
   • funkcje i podstawowe ustawienia BIOS
   • diagnozowanie i usuwanie typowych usterek na podstawie sygnałów dźwiękowych BIOS

 • System operacyjny Windows

  • system operacyjny i jego zadania
  • zaawansowana konfiguracja VirtualBox
   • przełączanie pomiędzy systemami - klawisz Host Key
   • przygotowanie nowej maszyny wirtualnej do instalacji systemu Windows
   • konfiguracja najważniejszych opcji - wielkość RAM i dysku twardego
   • załadowanie obrazu ISO
   • instalacja pakietu dodatków VirtualBox
   • konfiguracja wspólnego folderu
  • instalacja systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows na przykładzie Windows 7
   • przygotowanie dysku
   • opcje instalatora
   • konfiguracja wybranych opcji
    • dostosowywanie ustawień interfejsu graficznego
    • konfiguracja Menu Start
    • menedżer urządzeń
    • przyspieszanie Windows
     • plik wymiany
     • efekty wyświetlania
    • lokalizacja plików użytkownika
    • konta użytkowników
    • najważniejsze opcje panelu sterowania
  • podstawowe oprogramowanie Windows
   • notatnik
   • kalkulator
   • tablica znaków
  • zastosowanie mechanizmu schowka
  • skróty klawiszowe MS-Windows
  • typowe oprogramowanie stacji roboczej
   • źródło programów w Internecie - przykładowy portal - http://www.dobreprogramy.pl/
   • przeglądarki internetowe i wyszukiwanie informacji w Internecie
    • Firefox
    • Google Chrome
    • Internet Explorer
    • dodatki i rozszerzenia
     • AdBlock Plus
     • Adobe Flash Player
    • zaawansowane opcje wyszukiwanie w Google - Jak szukać w Google?
   • programy antywirusowe freeware
    • AVG
    • Comodo Antivirus
   • programy do kompresji danych
    • IZArc
    • 7-Zip
   • programy do edycji dokumentów
    • MS-Office
    • LibreOffice
   • programy do obsługi poczty elektronicznej
    • Thunderbird
    • MS-Outlook
   • inne przydatne programy
    • IrfanView
    • Adobe Reader
    • PDFCreator
  • organizacja danych na dysku twardym
   • partycje
    • partycja podstawowa
    • partycja rozszerzona
    • partycja systemowa a aktywna
   • dysk dynamiczny
   • system plików
    • FAT
    • NTFS
   • formatowanie
   • organizacja danych
    • foldery
    • pliki
    • skróty
    • rozszerzenia
    • atrybuty
   • udostępnianie folderów
    • udostępnianie proste a zaawansowane
    • grupa robocza
    • konto gościa
    • ustawienie zabezpieczeń lokalnych
     • zasady lokalne > przypisywanie praw użytkownika
      • zasada "Uzyskiwanie dostępu do tego komputera z sieci"
      • zasada "Odmowa dostępu do tego komputera z sieci"
   • zabezpieczenia folderów
  • przygotowanie własnej kompilacji systemu operacyjnego
   • nLite
   • Ashampoo Burning Studio
  • gdy system się nie uruchamia
   • naprawa systemu instalatorem Windows
   • Hiren's Boot
    • Mini Windows XP
    • programy narzędziowe
  • backup systemu operacyjnego

 • Program MS-Word

  • wersje oprogramowania MS-Office
  • skróty klawiszowe MS-Word
  • konfiguracja pasków narzędziowych
  • linijka
  • ustawienia strony
   • marginesy
   • papier
   • układ
   • ustawienia związane z nagłówkami i stopkami oraz numeracją stron
  • edycja nagłówka i stopki
  • nagłówki i stopki oraz numeracja stron
  • wydruk i jego podgląd
  • formatowanie i edycja tekstu
   • czcionki
    • styl czcionki
    • indeksy górne i dolne
    • odstępy między znakami
    • efekty
   • akapity
    • wcięcia i odstępy
    • wyrównanie tekstu
    • podziały wiersza i strony
    • ustawienia akapitu na linijce
   • wypunktowanie i numerowanie
  • formatowanie przenoszenia wyrazów
   • miękki Enter - shift+Enter
   • twarda spacja - ctrl+shift+spacja
   • twardy dywiz- ctrl+shift+-
  • myślniki i pauzy - jak je stosować
  • wyświetlanie znaczników formatowania
  • działanie malarza formatów
  • wstawianie
   • symbolu
   • pól tekstowych i ich formatowanie
   • równania - zastosowanie edytora równań
  • zadanie: tworzenie dokumentu, formatowanie czcionki i akapitu, wykorzystanie wypunktowania i numerowania, symbole, równania - M2/zad. 1
  • zadanie: tworzenie dokumentu, formatowanie czcionki i akapitu, nagłówek i stopka strony, automatyczna numeracja stron - MD15/word_cw_1/zad. 1
  • zadanie dodatkowe: tworzenie dokumentu, wykorzystanie wypunktowania i numerowania - MD15/word_cw_1/zad. 2

 • Program MS-Word - cd.

  • wstawianie
   • tabel
   • ilustracji
   • kształtów
   • znaków podziału stron i sekcji
  • zadanie: zastosowanie znaków podziału stron i dzielenie dokumentu na sekcje - MD15 - znaki podziału strony i sekcje
  • zadanie: wstawianie i edycja tabeli - MD15/word_cw_3/zad. 1
  • odwołania - przypisy
   • przypisy dolne i końcowe
   • konwertowanie przypisów
  • zadanie dodatkowe: tworzenie i formatowanie dokumentu - M2/zad. 2, 3
  • zadanie dodatkowe: tworzenie dokumentu z nagłówkiem i stopką, wyrównywanie tekstu, wykorzystanie wypunktowania i numerowania - MD15/word_cw_2.pdf/zad. 3, 4, 5
  • tabulatory i ich wyświetlanie na linijce
  • zadanie: tworzenie i formatowanie dokumentu z wykorzystaniem tabulatorów, wykorzystanie nagłówka strony - M2/zad. 4, 5
  • style
   • zastosowanie stylów nagłówkowych
   • aktualizacja stylu
   • modyfikacja stylu
   • tworzenie własnego stylu
  • odwołania - tworzenia spisów
   • spis treści
   • spis rysunków i tabel
  • możliwości widoku konspekt
  • zadanie: tworzenie dokumentu z rozdziałami i podrozdziałami, wstawianie spisu treści, zarządzanie stylami, wyszukiwanie, konspekt - MD16

 • Program MS-Word - cd.

  • używanie opcji znajdź, zamień, przejdź do
   • zaawansowane wyszukiwanie i zamiana
   • znaki specjalne
   • symbole wieloznaczne
   • zadanie: wyszukiwanie i zamiana tekstu sformatowanego oraz znaków specjalnych - MD17
  • wykorzystanie korespondencji seryjnej
   • pisma
   • koperty
   • etykiety adresowe
   • zadanie: tworzenie dokumentu i kopert z wykorzystaniem korespondencji seryjnej - M6
  • recenzja i śledzenie zmian
  • pisownia i gramatyka
  • tezarus
  • kontrola statystyki tekstu
  • zadanie: tworzenie dokumentu z wykorzystaniem podstawowych możliwości MS-Word
   • utowrzyć dokument, treść ma opisywać historię rozwoju komputerów PC, minimum 15 stron
   • wykorzystać materiały z zajęć, skopiować tekst, dodatkowo można pobrać materiały z Internetu (pamiętać, żeby podać źródła)
   • w razie braku inwencji skopiować kilka razy ten sam tekst
   • pierwsza strona pracy ma zawierać:
    • u góry strony imię, a pod spodem nazwisko, czcionka Arial, 14, oba wyrównane w wierszu do lewej, 5 cm od lewego marginesu
    • na środku strony wymyślony tytuł 3 wyrazowy, czcionka Arial, 18, każdy wyraz w jedym wierszu, wyśrodkowany w wierszu na 10 cm od lewego marginesu
    • na dole strony wyrównane do prawej, imię, a pod spodem nazwisko promotora, czcionka Arial, 14, oba wyrównane w wierszu do prawej 5 cm od prawego marginesu
    • na dole strony wyśrodkowane względem kartki nazwa miasta i aktualna data, czcionka Arial, 14
   • ponumerować strony z wyjątkiem pierwszej
   • wydzielić rozdziały (minimum 5), podrozdziały (po 3-4) do rozdziału i podpodrozdziały (po 3-4)
   • sformatować dowolny akapit zgodnie z wytycznymi podanymi na wcześniejszych zajęciach
   • na podstawie tego akapitu utworzyć własny styl i wykorzystując go sformatować pozostałą część dokumentu
   • wstawić 3-4 zdjęcia itp.
   • wstawić tabelę z zadania MD15/word_cw_3.pdf/zad. 2
   • pod rysunkami i tabelami umieścić podpisy
   • wykorzystać 2-3 numerowania i wypunktowania
   • użyć przypisy
   • wstawić na początku pracy, za stroną tytułową spis treści, rysunków, tabel, pamiętać o aktualizacji spisów

 • Program MS-Excel

  • standard zapisu plików MS-Excel
  • elementy pola pracy
  • ustawienia strony i podgląd wydruku
  • arkusze
   • wstawianie
   • usuwanie
   • kopiowanie
   • zmiana nazwy
  • komórki
   • wiersze i kolumny - adresowanie
   • $ i F4 - blokowanie adresu
   • ' (apostrof) - wpisywanie tekstu
  • formatowanie komórek
   • podstawowe z paska narzędziowego
   • zaawansowane
    • liczby
    • wyrównanie i scalanie
    • czcionka
    • obramowanie
    • wypełnienie
    • ochrona
  • tworzenie, edycja i poprawianie formuł
  • podstawowe funkcje
   • suma
   • średnia arytmetyczna
   • maksiumum
   • miniumum
  • wstawianie funkcji kreatorem
  • automatyczne uzupełnianie
  • przykład: M9 - tabela niesformatowana
   • płace pracowników
   • oceny studentów
   • tankowania samochodu
  • ćwiczenie: M12 - obliczanie płacy pracowników
  • ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja
   • liczenie sum
   • formatowanie tabeli
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu szczegółowym

 • Program MS-Excel - cd.

  • cd. ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja
   • grupowanie i prezentacja graficzna - awarie pojazdów
    • sortowanie
    • autofiltr
    • raport tabeli przestawanej
    • prosty wykres dla awarii
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu rozdzielczym punktowym - awarie pojazdów
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu rozdzielczym przedziałowym - wiek, przebieg pojazdów
  • wypełnianianie serią danych
  • wypełnianianie błyskawiczne
  • ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja - obliczanie korelacji
   • współczynnik korelacji liniowej Pearson'a
   • diagram korelacyjny z liniową funkcją regresji
   • obliczanie parametrów liniowej funkcji regresji
    • rozwijanie funkcji

 • Program MS-Excel - cd.

  • ćwiczenia: M15, zad. 5, 6 - oceny uczniów
   • formatowanie warunkowe
   • edycja funkcji zagnieżdżonych
   • funkcja JEŻELI i LICZ.JEŻELI
   • operacje na bazach danych
  • przykład: M14, firma - podsumowanie sprzedaży
   • przygotowanie danych
    • funkcja LOS
   • operacje na bazach danych
  • przykład: M13 - rozwiązywanie zagadnień programowania liniowego z zastosowaniem narzędzia SOLVER
  • ukrywanie kolumn i wierszów
  • ochrona arkusza i komórek

 • Program MS-Excel - cd.

  • ćwiczenia: M15 - formatowanie komórek, funkcje czasu i daty, wykresy dla więcej niż jednej serii danych
   • zad. 1 - wydatki
   • zad. 2 - odsetki
   • zad. 3 - wynagrodzenie
   • zad. 4 - dochody gminy


Tematy uzupełniające
 • Program MS-PowerPoint

  • przykład: MD19 - cechy dobrej prezentacji
  • ćwiczenia: MD20 - tworzenie przykładowych prezentacji
   • przedstawić podstawowe zagadnienia związane z budową, funkcjonowaniem i zastosowaniem komputerów
   • 2-3 slajdy na każde zagadnienie - pierwszy komputer - ENIAC, lata 1980-1990, komputery PC itd.
   • należy wykorzystać informacje z MD1 do MD5, dodać przykładowe zdjęcia pobrane z Internetu
   • wykorzystać motywy i style, użyć przejść między slajdami i zastosować efekty do poszczególnych elementów slajdów
   • na kilku slajdach wstawić 3-4 dowolne obiekty np. schematy organizacyjne, wykresy

 • Sieci komputerowe

  • podstawowe pojęcia i komponenty sieci WAN i LAN
  • identyfikacja komputera w sieci
   • adres IP
   • adres MAC
  • konfiguracja protokołu TCP/IP
  • polecenie związane z diagnostyką sieci
   • ping
   • ipconfig
  • serwery DNS i domeny
  • funkcje switch'a
  • funkcje i podstawowa konfiguracja AP
  • funkcje i podstawowa konfiguracja router'a

 • Pakiet Open Office

  • porównanie oprogramowania Open Office i MS-Office
  • OpenOffice Writer jako odpowiednik MS-Word - ćwiczenia
  • OpenOffice Calc jako odpowiednik MS-Excel - ćwiczenia
  • OpenOffice Impress jako odpowiednik MS-PowerPoint - ćwiczenia

 • Własna strona w Internecie

  • miejsce na stronę
   • domena
   • serwer
   • klient FTP
  • tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem środowiska WordPress
   • systemy CMS (Content Management System)
   • zakładanie konta w serwisie
   • podstawowa konfiguracja za pomocą WP Admin
    • nazwa strony
    • wybór motywu
    • widgety
    • strona główna
    • menu
   • dodawanie treści
    • strony
    • kategorie
    • wpisy
    • media
   • zarządzanie użytkownikami
Login
Nick

Hasło



Zapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1494076 Unikalnych wizyt Administratorzy strony