Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 09:39:20
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Piotr Grzybowski

dr Piotr Grzybowski

adres służbowy:

80-952 GDAŃSK
ul. Bażyńskiego 4
e-mail: piotr.grzybowski@ug.edu.pl

Zainteresowania naukowe
 • transfer wiedzy ekonomicznej
 • przedsiębiorczość i innowacyjność
 • statystyczna analiza danych
 • modelowaniem ekonometryczne
 • programowanie liniowe
 • technologie informacyjne

Projekty badawcze

 • „Model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyką gospodarczą”. Badanie dotyczyło współpracy między nauką a biznesem w zakresie wymiany wiedzy ekonomicznej. Rezultatem jest model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyką gospodarczą, którego wykorzystanie może znacząco ułatwić proces nawiązywania współpracy uczelni z praktyką gospodarczą.

Publikacje

Udział w konferencjach

 • Przeciwdziałanie luce w edukacji ekonomicznej w województwie pomorskim poprzez transfer wiedzy i kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Studium przypadku - wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Transfer wiedzy z sektora nauki do gospodarki - szansa na rozwój społeczny i gospodarczy Polski", organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.
 • Kapitał ludzki i kompetencje pracowników oraz ich znaczenie dla organizacji – wystąpienie na konferencji międzynarodowej pt. „Globalne, kontynentalne, krajowe i regionalne uwarunkowania rozwoju lokalnego”, organizowanej przez Uniwersytet Gdański.
 • Raport z ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morska w Gdyni” – prezentacja raportu na konferencji podsumowującej projekt, organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni.

Współpraca z uczelniami

 • Współpraca przy projekcie badawczym nr N N305 033937 prowadzonym przez prof. UG, dr hab. Mariusza Kistowskiego, „Przestrzenna diagnoza jakości i ochrony środowiska w Polsce w I dekadzie XXI wieku w kontekście krajowej i wspólnotowej polityki ekologicznej”, obejmująca opracowanie arkusza z algorytmami i obliczenie wskaźników wykorzystanych w projekcie.
 • Współpraca przy projekcie „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” obejmująca opracowanie narzędzi badawczych służących ocenie efektów prowadzonego w ramach projektu transferu wiedzy i analizę uzyskanych danych.
 • Redaktor statystyczny "Limnological Review", ("Limnological Review", red. naukowy E. Bajkiewicz-Grabowska, Polish Limnological Society, http://versita.com/lr/editors/).

Dydaktyka

 • 2004-2011 - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni:
  • statystyka,
  • ekonometria,
  • badania operacyjne,
  • teoria prognozy.
 • od 2009 - Uniwersytet Gdański:
  • techniki informacyjne.
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502363 Unikalnych wizyt Administratorzy strony