Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 09:12:48
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Mariusz Kistowski - publikacje i projekty aplikacyjne po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
WYKAZ
osiągnięć w pracy naukowej i projektowej
Mariusz Kistowski


B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

B.1. Oryginalne opublikowane prace twórcze
B. 2. Monografie i podręczniki B. 3. Inne publikacje B.4. Redakcja monografii
  • B.4.1. Kistowski M., 2004, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy ekologii krajobrazu, T.XIII, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wyd. Nauk. Gdańsk - Poznań, ss. 333. http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol13/vol13.htm
  • B.4.2. Kistowski M., Mosdorf J. (red.), 2004, Zasoby i zagrożenia środowiska przyrodniczego w powiecie ełckim i mieście Niemenczyn. Raport 2004, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Ełk, ss.458. (4 pkt)
  • B.4.3. Czochański J., Kistowski M., 2006, Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ss. 277. (4 pkt)
  • B.4.4. Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy ekologii krajobrazu, T.XIX, Uniwersytet Gdański, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Komitet „Człowiek i Środowiska przy Prezydium PAN, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk – Warszawa, ss.310. http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol19/vol_19.htm
  • B.4.5. Kistowski M., 2009, Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej, Biuletyn KPZK PAN, z.240, Warszawa, ss.124. (4 pkt)
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502360 Unikalnych wizyt Administratorzy strony