Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGLuty 25 2024 08:53:22
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Wojciech Staszek - publikacje
KSIĄŻKI (MONOGRAFIE):
 • Kistowski M., Staszek W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, WOŚiR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk, ss. 212 + dyskietka.
  ARTYKUŁY O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM:
 • Staszek W., 2002, Usage of Mapbasic applications for complex spatial and statistical analysis within MapInfo Professional (w:) GIS Odyssey 2002 – Geographical Information Systems, Zagreb, Croatia, s.111-116.
 • Czochański J., Staszek W., 2003, Concept of Regional Geographic Information System – Resources, Effectiveness and Use (w:) Gajos M., Myga-Piątek U. (eds.) Geographical Information Systems, Interdisciplinary Aspects, University of Silesia, Surveyor of the Polish Geodesy, Hrvatski Informaticki Zbor, Sosnowiec – Zagreb, s.87-98.
 • Staszek W., Rudzinska A., 2005, The usage of the grid data format in landscape planning, environmental protection and physical geography, in: Geographical Information Systems in Research & Practice, Zagreb, s. 276-283.
 • Polkowska Ż, Skarżyńska K., Dubiella-Jackowska A., Staszek W., Namieśnik J., 2006, Evaluation of pollutant loadings in the runoff waters from a major urban highway (Gdańsk’s Ring Road, Poland), Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania – Crete – Greece.
 • ARTYKUŁY W CZASOPISMACH O ZASIĘGU KRAJOWYM:
 • Staszek W., 1997, Związki funkcjonalne ekosystemów południowej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Rocznik Fizycznogeograficzny Uniw. Gdańskiego, t. II, s.73-97.
 • Staszek W., 1998, Funkcjonowanie, dynamika i ewolucja krajobrazu strefy nadmorskiej Kępy Swarzewskiej (na odcinku Jastrzębia Góra – Chłapowo), Rocznik Fizycznogeograficzny Uniw. Gdańskiego, t. III, s.79-108.
 • Staszek W., 1999, Plan ochrony przyrody jako element dokumentacji użytku ekologicznego (na przykładzie projektowanego użytku ekologicznego „Jar Swelini”), Przegląd Przyrodniczy X, z.1/2. s.205-210.
 • Staszek W., 1999, Wstępne rozpoznanie zróżnicowania hydrochemicznego w geosystemie dolnej części zlewni Borucinki na tle uwarunkowań wodnego obiegu materii, Rocznik Fizycznogeograficzny Uniw. Gdańskiego, t. IV, s.71-95.
 • Staszek W., Kistowski M., 2000, Struktura i funkcjonowanie abiotycznych komponentów środowiska przyrodniczego doliny Mirachowskiej Strugi, Rocznik Fizycznogeograficzny Uniw. Gdańskiego, t. V, s.69-86.
 • Kiejzik-Głowińska M., Staszek W., 2004, Wybrane aspekty oceny wpływu na środowisko programu uporządkowania gospodarki wodnej Sopotu, Problemy Ocen Środowiskowych, 4 (27), s.50-56.
 • Kistowski M., Staszek W., 2004, Abiotyczne komponenty środowiska przyrodniczego (w:) M.Ciechanowski, W.Fałtynowicz, S.Zieliński (red.) Planowany rezerwat przyrody „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim, Acta Bot. Cassub., s.9-19.
 • Staszek W., 2005, Struktura funkcjonalna geosystemu młodoglacjalnego na przykładzie dorzecza Borucinki. Prace i Studia Geograficzne, Uniwersytet Warszawski (w druku).
 • Staszek W., 2005, Wykorzystanie GIS do oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz, Problemy Ocen Środowiskowych, 1(28), s.63-68.
 • ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:
 • Staszek W., 1999, Walory rekreacyjne ekosystemów leśnych a problematyka planów ochrony na obszarach parków krajobrazowych (w:) Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu T.V, praca zbior. pod red. M.Pietrzaka, AWF Poznań, PAEK, Poznań, s.233-240.
 • Staszek W., 2001, Wpływ melioracji torfowisk wysokich i przejściowych na funkcjonowanie geosystemów obszarów pojeziernych (w:) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, t.X, praca zbior. pod red. K.German i J.Balona, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s.75-82.
 • Staszek W., 2003, Zmienność wybranych własności gleb mineralnych jako efekt denudacji mechanicznej stoków w środkowej części Pojezierza Kaszubskiego (w:) Gołębiewski R. (red.) Ewolucja Pojezierzy i Pobrzeży Południowobałtyckich, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.121-129.
 •  Staszek W., 2006, Wstępne wyniki badań wpływu spływów z dróg szybkiego ruchu na środowisko wodne niewielkich zbiorników bezodpływowych w: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 327-334.
 • Staszek W., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego rejonu Męcikału na Równinie Charzykowskiej, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XIX, Gdańsk – Warszawa.
INNE PUBLIKACJE
 •  Staszek W., 2005, Komentarz do mapy Hydrograficznej w skali 1: 50 000 arkusz N-34-50-C Gdańsk, GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2005, Komentarz do mapy Hydrograficznej w skali 1: 50 000 arkusz N-34-61-B Kolbudy Górne., GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2005, Komentarz do mapy Hydrograficznej w skali 1: 50 000 arkusz N-34-61-A Kartuzy - Pd., GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2005, Komentarz do mapy Hydrograficznej w skali 1: 50 000 arkusz N-34-62-C Sobowidz., GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50. 000, arkusz N-33-72-D Kościerzyna, GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-61-C Nowa Karczma, GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-61-D Skarszewy, GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-50-C Gdańsk, GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-49-C Kartuzy Pn., GUGiK, Warszawa.
 • Staszek W., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-61-B Kolbudy Grn., GUGiK, Warszawa.
   
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1502357 Unikalnych wizyt Administratorzy strony