Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGGrudzień 10 2023 05:16:54
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Jarosław Czochański

prof. UG, dr hab. Jarosław Czochańskiadres służbowy:

80-264 GDAŃSK
ul. Bażyńskiego 4a
e-mail: geojc@univ.gda.pl

Jarosław Czochański
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
 • Geograficzne Systemy Informacyjne,
 • Ochrona przyrody i wykorzystanie turystyczne obszarów chronionych,
 • Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej
 • Monitoring rozwoju regionalnego i przestrzennego
 • Obszary górskie Europy,
 • Ekologia krajobrazu

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

 • Góry
 • Góry
 • Góry

PRACE NAUKOWE:

 • publikacje: Ogółem ok. 115 publikacji o tematyce GIS, ochrony środowiska, zagrożeń i użytkowania Tatrzańskiego Parku Narodowego, monitoringu rozwoju regionalnego, kształtowania przestrzeni i zachowania korytarzy ekologicznych
 • projekty badawcze: udział w 5 tematach badawczych finansowanych w ramach KBN i BW
 • projekty międzynarodowe: udział w 2 projektach
 • prace projektowo – wdrożeniowe: współudział w opracowaniu ok. 40 opracowań projektowo – wdrożeniowych o tematyce środowiskowej (w tym sozologicznej), GIS, turystyczno-rekreacyjnej
 • konferencje: udział z wygłoszeniem referatów w 20 międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych oraz blisko 40 konferencjach i seminariach krajowych i regionalnych

NAGRODY:

 • 2003 – nagroda zespołowa II stopnia Ministra Infrastruktury „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki - za Opracowanie Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”
 • 2004 – nagroda zespołowa III stopnia Ministra Infrastruktury „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii - za Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu informacji o Terenie Województwa Pomorskiego
 • 2006 - nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w propagowaniu idei rozwoju regionalnego
 • 2007 - wyróżnienie Ministra Budownictwa (zespołowe) – za opracowanie i publikację: „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji, Pom. Stud. Reg., UMWP, Gdańsk, 2006”

PROFIL NAUKOWY:

 • 1987 – absolwent kierunku geografia, specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska na Wydz. BiNoZ w Uniwersytecie Gdańskim
 • 1987-1989 – asystent w Katedrze Rekreacji i Turystyki AWF w Gdańsku
 • 1989-1997 – asystent w Katedrze Geografii Fizycznej Kompleksowej I Stosowanej w Uniwersytecie Gdańskim
 • 1985-1995 - badania naukowe w Tatrzańskim Parku Narodowym, inicjator współpracy Kier. Geografia UG z Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • 1997 – rozprawa doktorska na Wydz. BGiO UG nt. „System przyrodniczo rekreacyjny Tatr Polskich”
 • od 1997 – adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska UG
 • od 1999 – członek zespołu Generalnego Projektanta Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
 • Członek stowarzyszeń, komitetów i zespołów naukowych – w tym:
  • Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu;
  • Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (2 kadencje: 2005 – 2007 i 2008-2010);
  • Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (2 kadencje 2007-2010, 2011- obecnie)
  • Wojewódzkiej Rady Systemu Informacji o Terenie przy Marszałku Województwa Pomorskiego (od 2000 r.)
  • Zespołu Konsultacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa (w latach 2003-2004)

Projekty badawcze

Publikacje

Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1494058 Unikalnych wizyt Administratorzy strony