Strona główna · IGSEiGP · WNS · UGGrudzień 10 2023 06:31:43
Nawigacja
Zakład
Działalność naukowa
Pracownicy
Konferencje
Prace magisterskie
Składnica map
Materiały dla studentów
Ekologia krajobrazu, OOŚ
Techniki informacyjne
Mariusz Kistowski

prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

adres służbowy:

80-952 GDAŃSK
ul. Bażyńskiego 4
e-mail: geomk@univ.gda.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
  • kompleksowe badania środowiska przyrodniczego uprawiane metodami kompleksowej geografii fizycznej (geoekologii) i ekologii krajobrazu;
  • mechanizmy reakcji środowiska przyrodniczego na antropopesję, oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności oceny strategiczne;
  • informacja fizycznogeograficzna (źródła danych, teoria i praktyka tworzenia baz danych, systemy informacji geograficznej, nauki o informacji geograficznej);
  • rozwój zrównoważony (realizacja strategii ekorozwoju, aspekty przyrodnicze ekorozwoju, Agenda 21);
  • fizycznogeograficzne podstawy projektowania zagospodarowania przestrzennego (inwentaryzacje przyrodnicze, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany ochrony, programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska);
  • regionalnie: obszary młodoglacjalne (pojezierne) i nadmorskie.

Publikacje i projekty aplikacyjne przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

Publikacje i projekty aplikacyjne po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Projekty badawcze i współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

Udział w recenzowaniu publikacji i wniosków o sfinansowanie projektów badawczych

Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.
1494073 Unikalnych wizyt Administratorzy strony